Allmänna villkor

Beställning

Vid beställning godkänner du de priser som anges och visas på hemsidan. Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive 25% moms. Betalnings- och fraktavgifter är inte inkluderat i priserna och kommer att anges vid ditt köp. Vår fraktavgift inom Sverige är 39 kr. Observera att debitering sker i samband med din beställning. För att kunna beställa hos oss måste du ha fyllt 18 år. Enligt svensk lag accepterar The Green Guide inga kreditköp under 18 år. The Green Guide förbehåller sig rätten att i särskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis vid falska personuppgifter och/eller betalningsanmärkningar).

Avbeställning

En avbeställning är inte möjlig efter det att beställningen genomförts och är expedierad. I de fall där beställningen är genomförd måste du som kund motta beställningen, och har sedan rätten att returnera beställningen (se nedan). Om du inte tar emot din beställning har vi rätt att debitera dig en avgift på 100 kr.

Orderbekräftelse

När vi har mottagit din beställning kommer vi att skicka dig en bekräftelse till din e-postadress. Det är därför viktigt att du anger din riktiga e-postadress när du gör din beställning och var även noga med stavfel när du fyller i dina personuppgifter. Spara din orderbekräftelse för att underlätta eventuell kontakt med oss angående din beställning. Din orderbekräftelse gäller även som garantibevis. Om du inte har fått detta mail inom 3 arbetsdagar, vänligen kontakta oss. Leverans och transport Beräknad leveranstid för varor som finns i lager är vanligtvis mellan 2 – 5 dagar. Vid leveransförseningar kommer vi att kontakta dig per mail. Paket levereras normalt till närmaste utlämningsställe vilka ska lösas ut inom den tid som anges på aviseringen. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om du angett telefonnummer även via SMS.

Priser och varulager

Vi reserverar oss för felaktiga priser på hemsidan samt prisjusteringar eller felaktig information angående om en vara finns i lager eller ej. The Green Guide har rätt att korrigera eventuella fel av detta slag och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt eller om en vara som du beställt inte finns i lager kan vi tvingas häva ditt köp och återbetala dig eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Om detta sker kommer vi givetvis att kontakta dig.

Kampanjer och erbjudanden

Priser för kampanjer eller erbjudanden gäller så långt varan finns i lager, om inget slutdatum anges. Det går inte att kombinera eventuella rabattkoder eller kampanjer, endast en rabattkod per köp. Ångerrätt Du har alltid rätt att ångra din beställning i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerfristen är 14 dagar, räknat från den dag du mottagit paketet. Du utnyttjar din ångerrätt genom att kontakta oss inom ångerfristen via e-post till info@thegreenguide.se. Kom ihåg att returnera varorna i oförändrat skick. Är varorna i förändrat skick har The Green Guide rätt att dra av en summa från returbeloppet motsvarande varans värdeminskning.

Byte och returer

Du skickar in din retur eller ditt byte på egen bekostnad till nedanstående adress.
The Green Guide AB
Helmfeltsgatan 17
254 40
Helsingborg Sverige

Lämna in ditt paket hos ditt närmaste postombud. Använd helst samma låda som vi skickat dina varor i. Spara ditt inlämningskvitto. Var noga med att notera vem returen kommer ifrån (dvs. med fullständigt för- och efternamn, samt ordernummer). Märk paketet med antingen ”RETUR” eller ”BYTE” för att underlätta hanteringen. Så fort vi mottagit och hanterat din retur eller ditt byte skickar vi en bekräftelse via e-post.

Återbetalning

När vi har tagit emot och registrerat dina returnerade varor kommer vi att återbetala dig. Det tar normalt ca 10 arbetsdagar innan du erhåller en återbetalning. En bekräftelse på din återbetalning kommer att skickas via e-post. Om du inte får någon bekräftelse inom 2 veckor från och med att du skickade returen till oss ber vi dig att kontakta oss så hjälper vi dig.

Bankkort/Betalkort

Om du betalat med bankkort/betalkort så återför vi pengarna till det bankkort/betalkort som du använde vid ditt köp.

Reklamation

Reklamationsrätten täcker endast varor som är felaktiga. Om fel upptäcks på en vara ska du som kund kontakta vår kundtjänst så snart du upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte har något ursprungligt fel eller är felaktig. Vi står för returfrakten för godkända reklamationer.

Presentkort

Våra presentkort är en värdehandling som gäller som betalningsmedel för The Green Guides samtliga produkter. Vid bokning eller betalning online skall presentkortsnumret uppges vid betalnings- eller bokningstillfället. Vid betalning eller bokning på plats ska presentkortet medtas. Värdet av presentkortet uppgår till angivet belopp. Eventuellt kvarstående belopp kan sparas och nyttjas vid annat tillfälle. Betalning för presentkortet sker antingen via kort direkt eller faktura. Förlorat presentkort ersätts inte. Presentkortet kan inte lösas in mot kontanter. Alla priser är angivna i svenska kronor. Presentkortet har en giltighetstid om två år från köptillfället.Datahantering

När du handlar hos The Green Guide registreras dina personuppgifter i vårt system. När du beställer hos oss godkänner du därigenom att vi hanterar dina personuppgifter. Vår datalagringspolicy finner du här.

Force Majeure

Vi ansvarar inte för förseningar eller leveranssvårigheter orsakade av omständigheter utom vår kontroll såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem eller fel i el-/tele-/dataförbindelser och så vidare.

 

Resevillkor

Nedan angivna resevillkor samt övrig information och sakuppgifter på The Green Guides hemsida reglerar förhållandet mellan resenären och arrangören, The Green Guide AB. Nedanstående villkor kompletterar och/eller preciserar Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna resevillkor, (https://srf-org.se/fakta-juridik/) vilka The Green Guide följer. I avtalet ingår också särskild information som skickats till resenären avseende ändringar eller kompletteringar. I den mån nedanstående villkor avviker från SRF:s allmänna resevillkor gäller här angivna villkor. The Green Guides villkor följer även bestämmelserna i Paketreselagen (2018:1217). Ångerrätt enligt Distansköplagen (2005:59) gäller inte vid avtal om paketresor.

Vänligen observera, avseende våra skräddarsydda resor appliceras inte våra egna resevillkor utan endast SRF’s allmänna resevillkor. 

 

Anmälan

Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

I och med anmälan accepterar resenären The Green Guides resevillkor, och anmälan blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning, om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

 

Reservlista

Avseende våra större resor krävs att en mängd arrangemang ordnas långt innan avresedatum. Anmälan för dessa resor kan därför komma att låsas vid ett visst angivet datum som framgår av resans beskrivning på hemsidan. Efter anmälan låsts finns dock möjlighet att skriva upp sig själv eller sitt sällskap på en reservlista för resan. Platser erbjuds sedan från reservlistan efter fritt urval av The Green Guide beroende på uppkommen möjlighet, resesällskapets storlek etc. Anmälan kan därefter erbjudas av The Green Guide med kort varsel, inom den tidsperiod då anmälan stängt och fram till dagen innan avresedagen, på grund av avhopp eller liknande omständigheter.

 

Betalning av resa

Betalning av vald resa sker i steget ”kassan” på hemsidan. Resenären måste fylla sina uppgifter i bokningsformuläret i kassan för att därefter kunna fortsätta till betalningssteget. Resan betalas sedan antingen direkt via hemsidan med kortbetalning eller genom att välja fakturering/delbetalning via Resurs Bank. Fullständiga villkor avseende betalning via Resurs Bank återfinns i nästa betalningssteg om detta alternativ väljs. The Green Guide ansvarar inte för de villkor som erhålls av Resurs Bank eller tredje part.

Om The Green Guide inte erhållit full betalning inom 24 timmar efter genomförd kortbetalning, kan resan komma att betraktas som annullerad och eventuellt säljas till annan resenär. Vid reservlista ska betalning av resan, när resenären tackat ja till reservplatsen, ske på samma sätt som vid ordinarie bokning om inte annat bestäms. Vid utebliven betalning kan resan komma att betraktas som annullerad och eventuellt säljas till annan resenär.

 

Resenärens ändring av reseavtalet

För varje ändring av reseavtalet som företas av resenären efter erlagd bokning debiteras en kostnad i enlighet med The Green Guides merkostnader, beloppet uppgår till mellan 300-500 kr. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan exempelvis vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Vid möjlig överlåtelse av resa betalar resenärerna de tillkommande kostnader bytet medför för arrangören.

 

Pass och visum

För vissa resor som arrangeras av The Green Guide krävs pass och visum. I bokningsbekräftelsen anges om pass eller såväl pass och visum krävs för resan. Arrangören ombesörjer ansökan om visum när detta ingår i resans pris eller har beställts extra av resenären, förutsatt att resenären följer de anvisningar som lämnas av The Green Guide. Pass ska för att accepteras alltid vara giltigt minst sex månader efter hemresa.

Resenär som inte är medborgare i stat inom EES ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum. Sådan resenär kan i undantagsfall, beroende på vilket land resenären är medborgare i, också komma att helt själv behöva ansvara för ansökan om visum och själv betala avgifter för visum, även om visum ingår i resans pris. Kontakta oss gärna före bokning vid denna typ av frågor.

 

Prisindex vid resor till utlandet

Om valutakurser, priser för flygresor eller dylikt ändrar sig väsentligt förbehåller The Green Guide sig rätten att höja priserna på de resor som sker till utlandet. Om prisökningen utgör 8% eller mer av resans totala pris, har resenären rätt att avbeställa resan och därmed återfå betalning för resan. Resenären måste meddela The Green Guide att avtalet sägs upp inom 10 dagar från det att resenären informerades om prishöjningen, annars blir resenären bunden av det nya avtalet. The Green Guide måste informera om eventuella prishöjningar på grund av ovanstående omständigheter senast 20 dagar innan avresedagen. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

 

Ändrings- och avbeställningsregler

Vänligen observera att nedanstående villkor i punkt 1-3 avser våra större resor överskridande två dagar.

  1. Avbeställes resan fram till 60 dagar före avresedagen, återbetalas hela resans pris.
  2. Avbeställes resan mellan 59 och 31 dagar före avresedagen är kostnaden 50% av resans totala pris.
  3. Avbeställes resan senare än 30 till 0 dagar före avresedagen är kostnaden 100% av resans totala pris.

 

Vänligen observera att nedanstående villkor i punkt 4 avser våra mindre resor och dagsturer som innefattar max två dagar.

  1. För en fullständig återbetalning måste avbokning ske minst 7 dagar innan avresedagen, eller inom 24 timmar efter köpet.

 

Kompletterande bestämmelser gällande resor med reguljärflyg:

  1. För resor med reguljärflyg måste separat flygbiljett beställas till varje resenär. Enligt gällande regler kan en biljett inte ändras sedan biljetten är utställd, vilket sker cirka tre veckor före avgångsdatum beroende på flygbolagens praxis. Varje ändring av utställd biljett betraktas därför som en avbeställning och nybokning, och avbeställningsreglerna nedan gäller därmed även ändringar.
  2. Resenären är ansvarig för att det namn som anges i bokningsbekräftelsen stämmer (inkl. stavning) med namnet i det pass resenären ska använda under resan. Om namnet inte stämmer är resenären ansvarig för att meddela detta till arrangören utan dröjsmål. Resenären är ansvarig för de eventuella kostnader som kan uppkomma med anledning av rättelse av namn eller namnbyte. Denna kostnad kan även inkludera kostnad för beställning av nya flygbiljetter (se ovan under punkt 4).
  3. Individuellt bokade flygbiljetter återbetalas ej.

 

Flyg och andra transportmedel

Möjlighet till anslutningsflyg från andra städer kan i vissa fall ordnas, då mot pristillägg. Det finns möjlighet att boka resepaketen till utlandet utan flyg inkluderat, om så sker reduceras resans pris med ett av The Green Guide förutbestämt belopp beroende resepaket. Ansvaret gällande exempelvis hastigt uppkomna förändringar eller förseningar i flyg-, tåg- och busstransporter som ligger utanför The Green Guides kontroll och vilka medför problem eller olägenheter för resenären att exempelvis nå resans startpunkt eller försvårar hemkomst efter resan, åvilar respektive transportföretag. The Green Guide tillhandahåller endast reguljärbiljett, vilket inkluderas i resans totala pris.

 

The Green Guides förpliktelser

The Green Guide förpliktar sig att genomföra resan så som den beskrivs på hemsidan. Om det inte finns tillräckligt stort antal deltagare på en gruppresa kan The Green Guide komma att ställa in resan enligt nedan angivna tidsfrister. Meddelande om att en resa ställs in på grund av för få anmälda deltagare eller annan förekommen anledning ska lämnas senast:

 

  • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar.
  • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar.
  • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar.

 

Med “tillräckligt antal” avses det i informationen om resan lägsta angivna antalet deltagare. Om det uppstår händelser som gör det omöjligt att genomföra resan såsom den beskrivs på hemsidan (force majeure) har The Green Guide rätt att genomföra ändringar gällande exempelvis vägsträckningar, planerade besök eller boende till likvärdiga alternativ. Ovanstående omständigheter ger även arrangören rätt att ställa in resan mindre än 30 dagar före avresa oavsett resans längd. Om arrangören ställer in resan återbetalas resenären i sin helhet.

Information om resplan, hotell, programinslag, dagsplan etc. kan komma att ändras fram till avresan, men även efter att resan påbörjats. Detta beroende på omständigheter som står utanför arrangörens kontroll eller på arrangörens medvetna beslut, vid exempelvis byte av hotell. I samtliga fall har arrangören som ambition att erbjuda ett reseprogram som på ett likvärdigt sätt kompletterar det ursprungliga programmet. Förändringar av detta slag medför normalt ingen reduktion av resans pris.

 

Resenärens förpliktelser

Resenären ska vid resa utomlands ha med sig giltig flygbiljett och giltiga identitetshandlingar. Resenären bör inneha en utökad reseförsäkring inklusive avbeställningsskydd. Resenären förpliktar sig att efterleva de regler och bestämmelser som anges av exempelvis offentliga myndigheter och The Green Guides representanter. Resenären har själv ansvar för att förvara den under cykelresor tillhandahållna cykeln på ett betryggande sätt under den tid den inte är omhändertagen av The Green Guide eller någon av våra samarbetspartners. Resenären är själv ansvarig för att följa lag och ordning, trafikregler och, i förekommande fall, iaktta måttfullhet vid intag av alkohol under resan.

 

Bagagetransport

Den bagagetransport som ingår i vissa resor är begränsad till den tyngre delen av bagaget, och det är inte tillåtet att lämna värdesaker som kamera, pengar, smycken eller dylikt med bagagetransporten. Resenären har ansvar för att transportera och förvara sina värdesaker under resan.

 

Fel eller brister

Vid eventuella fel eller brister ska resenären omgående påtala detta till The Green Guides representant på plats eller direkt ta kontakt med The Green Guides organisation, så att felet om möjligt omedelbart kan åtgärdas; om resenären brister i att omgående påtala felet kan resenären förlora rätten till eventuell kompensation.

 

Inskickade foton

The Green Guide förbehåller sig rätten att utan ersättning publicera bilder och foton från genomförda resor som skickats in till oss. Genom att insända fotografier från resor och turer till The Green Guide godkänns därmed denna hantering.

 

Allmänna villkor för kurser och föreläsningar hos The Green Guide AB

Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till och deltagande i en kurs eller föreläsning hos The Green Guide AB.

Om särskilda regler framgår av den kursspecifika information som vi lämnar i samband med din anmälan eller på vår hemsida gäller dessa regler i tillägg till de allmänna villkoren.

1. Kursinformation
Beskrivning av den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår i anslutning till anmälan på hemsidan samt av den kursspecifika information du får del av i samband med din anmälan.

2. Bekräftelse
Efter anmälan, och om det finns plats på kursen, får du en bekräftelse via e-post.

När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten, enligt avsnitt 6 nedan, att löpa.

3. Kursstart och kursspecifik information

3.1 I god tid innan kursen startar, dock senast 7 dagar innan kursstart, får du en skriftlig inbjudan med uppgifter om datum när och var kursen hålls. Inbjudan skickas per e-post.
3.2 Kurser och föreläsningar ges för tillfället endast digitalt genom videokonferens.
3.3 I god tid innan kursstart kommer en länk till det digitala kursrummet att skickas ut till deltagarna.
3.4 Deltagaren ansvarar för att inneha den digitala utrustning som krävs för att delta i kursen.

4. Kursavgift och betalning

4.1 Om inte annat framgår av den kursspecifika informationen skickas även en faktura tillsammans i samband med bekräftelsen. Har du redan betalat på annat sätt, får du ingen faktura.
4.2 Betalning av kursavgiften ska, om inte annat anges, ske i enlighet med den faktura som skickas via e-post efter bekräftelsen. Vid eventuell kursbokning på plats i vår lokal erläggs kursavgiften direkt genom Swish-betalning.
4.3 Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom trettio (30) dagar från att du får del av fakturan. Vid utebliven eller försenad betalning utgår påminnelseavgift om sextio (60) kronor och dröjsmålsränta utgår från förfallodagen med referensräntan plus åtta (8) procent.
4.4 Om betalning inte erhållits sju (7) dagar innan kursstart förbehåller sig The Green Guide AB rätten att utesluta den anmälda deltagare som inte erlagt betalning från kursen. Ingen länk med inbjudan till det digitala mötesrummet kommer att skickas till uteslutna deltagare.

5. Inställd kurs eller ändrade tider
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

The Green Guide AB förbehåller sig rätten att ställa in en kurs med för få anmälda kursdeltagare.

6. Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)

6.1 Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från den dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen). Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.
6.2 Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala kursavgiften om vi har mottagit den från dig. Eventuellt obetald kursavgift kommer inte att faktureras (om faktura inte skickats).
6.3 Vid kursbokning på plats i vår lokal gäller inte ångerrätten.
Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du skriftligen meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut.
6.4 Om ångerrätten inte gäller för en viss föreläsning anges skälen för detta särskilt i vår information om kursen.

7. Återtagande av anmälan efter ångerfristen

7.1 Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad kurs efter ångerfristens utgång exempelvis är egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften. Normalt återbetalas inte kostnader för eventuellt studiematerial.
7.2 Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit utan att oförutsebara omständigheter föreligger kan vi ta ut en administrationsavgift motsvarande de kostnader vi inte kan undvika till följd av din avanmälan. Om kursen har påbörjats är du skyldig att betala hela kursavgiften.
7.3 Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får du betala en administrationsavgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start är administrationsavgiften halva kursavgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela avgiften.
7.4 Undantag från ovanstående kan göras om vi exempelvis kan fylla din plats med en annan deltagare. Då behöver du bara betala en administrationsavgift om 100 kronor. Vi strävar alltid efter att i så stor utsträckning som möjligt begränsa våra kostnader vid avanmälningar och försöker på så sätt minimera den avgift som vi har rätt att begära av dig enligt ovan.
7.5 Avanmälan av kursen sker genom att kontakta oss.

8. Annan frånvaro
Om du uteblir från kurstillfället av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan eventuellt erbjudas plats vid ett kommande kurstillfälle i mån av möjlighet och plats, mot en administrationsavgift om 100 kronor.

9. Kurs och kursmaterial

9.1 Av vår kursspecifika information och av din bekräftelse framgår information om kursens upplägg och hur många minuter kursen pågår.
9.2 Om kursen omfattar kursmaterial tillhandahålls detta normalt sett av oss antingen fysiskt eller digitalt.

10. Upphovsrätt

10.1 Samtliga av The Green Guide AB:s föreläsningar och kurser är skyddade av upphovsrätt. Kopiering och tillgängliggörande utöver vad upphovsrättslagen eller avtalet medger kan endast ske efter tillstånd av rättsinnehavarna. Det är inte tillåtet att spela in, kopiera, avbilda eller på annat sätt dela eller använda materialet utan vår tillåtelse.
10.2 Länken till det digitala mötesrummet är personlig och får inte delas med andra. Varje deltagare till kursen ska ha erlagt kursavgift i enlighet med villkoren för att få delta i kursen. Personer i det digitala mötesrummet som fått tillgång till länken olovligen kommer omedelbart att uteslutas från kursen.

11. Reklamationsrätt enligt konsumenttjänstlagen, (SFS 1985:716)

11.1 Om du anser att kursen inte uppfyller vad som utlovats kan du reklamera kursen genom att vända dig till The Green Guide AB.
11.2 Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi kommer att följa ARN:s beslut.

12. Ändringar av Allmänna villkor
The Green Guide AB har rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

13. Överlåtelse av avtalet
Du får inte helt eller delvis överlåta dina rättigheter enligt avtalet utan The Green Guide AB:s skriftliga godkännande. Detta innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan vårt godkännande.

 

Pin It on Pinterest