b

Skarhults Slott

Skarhult Slott i Eslöv är ett renässans slott som har en lång och spännande historia som nyligen har varit med i flera utställningar och böcker. Här finns en vacker park för promenader i och ett trevligt kafé. Se hemsida för öppettider.

http://skarhult.se/