b

Alnarp Slott & Park

För de som är intresserade av botanik är den här underbara parken från 1800-talet av speciellt intresse. Herrgården byggdes 1858 för Alnarps lantbruksinstitut och här har Sveriges Lantbruksuniversitet har sitt huvudsäte. I parken finner vi en av Sveriges största kollektioner av träd och buskar samt fina perennen rabatter. I de gamla delarna av parken finns det flera unika träd och ett rikt djurliv med bland annat många olika fåglar. Parken har öppet varje dag med fri entré och här finns även en trevlig restaurang.

www.slu.se