GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ert personnummer samt kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna sälja & skicka våra produkter till er samt boka hotell, flyg och andra diverse aktiviteter för din resa med The Green Guide AB. 

Vi har fått dina uppgifter genom vårt bokningsformulär som du fyllt i samt när du köpt produkter från vår webbutik. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt avtal för resa. Dina uppgifter kommer att sparas i 3 år efter du bokat din första resa med The Green Guide AB eller köpt produkter från oss.  

Personuppgiftsansvarig är The Green Guide AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@thegreenguide.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs mer om GDPR på datainspektionens hemsida: Datainspektionen.