Datalagringspolicy

Allmänt

Vi är öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information du tillhandahållit oss. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande svensk och internationell lagstiftning (GDPR).

Behandling av personuppgifter

Vi lagrar de uppgifter som våra kunder tillhandahåller vid anmälan av resor och köp av produkter. Dessa uppgifter innefattar bland annat namn, telefonnummer, adressuppgifter, e-post adress och i förekommande fall även uppgifter om allergier.

De personuppgifter som tillhandahållits oss vid beställningen används sedan vid bokningen av den beställda resan. Beroende på resans art kan uppgifterna komma att användas vid bokning av exempelvis flygbiljetter, hotell, cyklar eller liknande.

Vi använder Google Analytics för att se besöksstatistik på vår hemsida. Vi sparar inte ditt IP-nummer när du besöker vår hemsida.

Lagringens syfte

Vi använder oss av personuppgifter för att kunna boka din resa eller kurs, samt bland annat för att kunna skicka ut beställda produkter och tillhandahålla nyhetsbrev. Personuppgifterna behövs även för ekonomisk administrering såsom fakturering.

Lagringens längd

Vi sparar uppgifterna i max 10 år på grund av att flertalet kunder återkommer inom denna tid och det underlättar återkommande bokningar. Kontakta vårt dataskyddsombud för att få information huruvida vi har lagrade personuppgifter om dig.

Dataskyddsombud

För frågor angående vår GDPR-policy vänligen kontakta:
Mattias Högardh
mattias@thegreenguide.se

 

 

Pin It on Pinterest